Τηλέφωνο: (0030) 6972.423.309
Rottweiler.Hundehutte@gmail.com
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Kira Von Der Hundehutte X Irk von Findberg litter

Kira's Puppies

F. Irk vom Findberg
BH, AD, IPO 3
HD-Frei ED-Frei (ADRK), JLPP N/N
Dt.Ch.VDH, ADRK Klubjugendsieger

 

M. Kira von der Hundehutte 
HD A, ED 0 (BEK), JLPP N/N, 
Genetic certificate 
Junior Champion 

 

 Date of Birth: 20/02/2018
M.1 / F. 6

 

Kira Von Der Hundehutte X Irk Vom Findberg

Kira Von Der Hundehutte X Irk Vom Findberg

18, 19 - 11 - 2017 INTERNATIONAL DOG SHOWS IN ATHENS

Samy Von Der Hundehutte

SAMY VON DER HUNDEHUTTE INTERMEDIATE 

Π.Ι.Π.Ε.Ε-C.A.C. 18.11.2017
V1 C.A.C.

INTERNATIONAL DOG SHOW 19-11-2017
V1 R.C.A.C.-R.C.A.C.I.B.

13,14,15 - 10 - 2017 INTERNATIONAL DOG SHOWS IN ATHENS C.A.C.I.B.

Samy Von Der Hundehutte

INTERNATIONAL DOG SHOW IN ATHENS C.A.C.I.B.
13 / 10 / 2017 - V1 C.A.C. - C.A.C.I.B. - Best of Opposite Sex
14 / 10 / 2017 - V2 
15 / 10 / 2017 - V1 C.A.C. - C.A.C.I.B.
Samy von der Hundehutte (16 months old) - Intermediate Class

NRKS BULGARIA KLUBSIEGER 9/9/2017 Judge Helmut Weiler (ADRK)

Samy Von Der Hundehutte

Samy Von Der Hundehutte

NRKS BULGARIA KLUBSIEGER 9/9/2017 Judge Helmut Weiler (ADRK)

V1 + AUSLANDSIEGERIN 2017 Junior Class

Samy Von der Hundehutte - Αποτελέσματα Εκθέσεων

 

Samy von der Hundehutte

03/02/17 - CAC Show - 1st best puppy of breed

04/02/17 - CAC Show - 1st

04/02/17 - CACIB Show - 1st

05/02/17 - CAC Show - 1st best puppy of breed

05/02/17 - CACIB Show - 1st best puppy of breed