Τα νέα του εκτροφείου μας
VICO von der Hundehutte
VICO von der Hundehutte VICO von der Hundehutte

VICO von der Hundehutte

 
F. Varus v.d. Bleichstrasse
M. Samy von der Hundehutte
d.o.b. 17/01/2020
 
 
VICO von der Hundehutte

VICO von der Hundehutte

F. Varus v.d. Bleichstrasse
M. Samy v.d. Hundehutte
7,5 months old
 
 
VINJA von der Hundehutte

VINJA von der Hundehutte

F. Varus v.d. Bleichstrasse
M. Samy von der Hundehutte
d.o.b. 17/01/2020
 
 
VINJA von der Hundehutte

VINJA von der Hundehutte

F. Varus v.d. Bleichstrasse
IGP 3, HD Frei, ED Frei (ADRK), JLPP n/n
ADRK Champion, National Winner, European Winner
 
M. Samy von der Hundehutte
HD-A ED-BL JLPP N/N DNA Profile

d.o.b. 17/01/2020

VICO von der Hundehutte

VICO von der Hundehutte

F. Varus v.d. Bleichstrasse
IGP 3, HD Frei, ED Frei (ADRK), JLPP n/n
ADRK Champion, National Winner, European Winner
 
M. Samy von der Hundehutte
HD-A ED-BL JLPP N/N DNA Profile
 
d.o.b. 17/01/2020
 
 
JESI von der Hundehutte